Friday, May 12, 2017

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2017

JONAS 59
SUTHAA 51
TUNG CHING 51
KISHEN 57
AMAN 68
PUI YEN 55
ROOPESH 50
TIMMY 53
RENISHA 79
TASSVIN 70
KHERRIE 59
DARMIN 65
EURECCA 74
KEVIN 83
PRIYANKAA 58
CHAAILES 71
THARANYEE 60
CHIEH VEE 63
SIAU HUI 76
ZHI YING 79
JEREMY ANG 66
NEWTON 59
CARYNE 69
JEREMY GAN 85
KOMAL 84

Tuesday, March 14, 2017

UJIAN MAC 2017

SUTHAA 46
JONAS 48
TUNG CHING 50
KISHEN 52
AMAN 52
PUI YEN 52
ROOPESH 54
TIMMY 54
RENISHA 56
TASSVIN 58
KHERRIE 58
DARMIN 60
EURECCA 60
KEVIN 60
PRIYANKAA 60
CHAAILES 66
THARANYEE 66
CHIEH VEE 68
SIAU HUI 74
ZHI YING 76
JEREMY ANG 76
NEWTON 76
CARYNE 78
JEREMY GAN 84
KOMAL 86

Tuesday, January 24, 2017

Latihan 5 Apple

1. Terangkan dua nilai yang harus diamalkan oleh murid-murid agar menjauhi gejala ponteng sekolah. [4 markah]
2. Berikan 3 cara yang boleh dilakukan oleh pemandu agar tidak cuai ketika berada di jalan raya. [3 markah]
3. Adakah anda bersetuju beg plastik dan polisterin dilarang di Selangor? Kemukakan alasan-alasan anda. [3 markah]

Wednesday, August 10, 2016

UJIAN JULAI

Chieh Vee 82
Darmin 74
Jeremy Ang 80
Jeremy Gan 86
Jonas 66
Kevin 54
Kishen 74
Tung Ching 64
Newton 84
Sutha 54
Tasvin 58
Timmy 50
Aman 68
Caryne 66
Chaailes 92
Eurecca 52
Kherrie 72
Komal 82
Zhi Ying 82
Siau Hui 72
Priyankaa 84
Renisha 76
Pui Yen 76
Tharanyee 68

Thursday, May 19, 2016

Peperiksaan Pertengahan Tahun 4 A

AMANPREET 80
CARYNE 71
CHAAILESWARI 65
CHIEH VEE 68
DARMIN 74
EURECCA 74
JEREMY ANG 71
JEREMY GAN 76
JONAS HO 72
KEVIN CHOW 74
KHERRIE 70
KISHEN 63
KOMALPREET 86
TUNG CHING 52
ZHI YING 86
SIAU HUI 75
NEWTON THAM 83
PRIYANKAA 72
RENISHA 81
ROOPESH 58
PUI YEN 64
SUTHAAGARAN 57
TASSVIN 68
THARANYEE 54
TIMMY 51


Friday, March 18, 2016

UJIAN BULANAN 1

AMANPREET 68

CARYNE 46

CHAAILESWARI 74

CHIEH VEE 70

EURECCA 76

DARMIN 74

JEEVAN 44

JEREMY ANG 76

JEREMY GAN 84

JONAS 68

KEVIN 78

KHERRIE 60

KISHEN 52

KOMALPREET 82

TUNG CHING 70

ZHI YING 75

SIAU HUI 92

MAN HOU 76

NEWTON 82

PRIYANKAA 58

RENISHA 60

ROOPESH 58

PUI YEN 66

SUTHAAGARAN 56

TASSVIN 68

THARANYEE 60

TIMMY 34

Wednesday, March 16, 2016

Ujian 1

ANG YI TING 76
CARESSE LEE YUAN RU 74
CHAM JIA HAO 68
CHOO HUI XIN 68
FONG GAVIN BERNARD 68
FOO MING YUET 80
FOO WAI SHYEN 66
HUN JIA CONG 44
KEERTHNA A/P SELVARAJOO 58
KUAN FONG YEAN 48
LEE CHUN FEI 64
LEE PECK SHIUAN 88
LEE SHU YAN 68
LIANG KAE LIN 38
LOGAPPRASATH A/L APPU 62
LOU WEN SHENG 76
MEDELINE KOK XIN YUET 74
MOHANASVARAN A/L BALAKRISHNAN 70
NG XIN YEE 72
SUGANNESAN A/L SELVASEGRAN 52
TAN BEE HUP 68
TAN LI JUN 70
WONG CHUN SENG 48

BLOG PENDIDIKAN MORAL