Monday, February 21, 2011

Pembetulan Bagi Latihan

Semua murid MESTI buat pembetulan bagi semua latihan soalan struktur dan soalan esei. Salin soalan-soalan tersebut semula. Jangan rekod Pembetulan sebagai tajuk dalam Indeks anda.

Saturday, February 12, 2011

Penghafalan Nilai-nilai Moral

Mulai minggu depan, semua murid Tingkatan 3 UM, 3 USM, 4 UM, 5 UPM dan 5 UITM harus membuat pembetulan pada kertas/lampiran Nilai/Kata Kunci Bagi Nilai mengikut arahan Cikgu.
Murid-murid dari kelas lain boleh bertanya kepada murid-murid dari kelas-kelas di atas.

BLOG PENDIDIKAN MORAL