Sunday, March 28, 2010

Peranan Ibu Bapa

Nyatakan tiga peranan yang sepatutnya ditunjukkan oleh ibu bapa dalam membentuk keluarga bahagia. (3 m)

Peranan pertama yang sepatutnya ditunjukkan oleh ibu bapa dalam membentuk keluarga bahagia ialah memberi semua kemudahan asas seperti pakaian, makanan dan tempat tinggal. Kedua, meluangkan masa bersama anggota keluarga. Ketiga, mendidik anak-anak supaya menjadai insan yang berguna.

Saturday, March 20, 2010

Nilai Harga Diri Dalam Kalangan Remaja

   Remaja di Malaysia perlu bijak dalam segala tindakan mereka. Remaja perlu menjaga harga diri mereka. Remaja perlu mempunyai keupayaan dan keyakinan diri agar mampu memulia dan menjaga maruah diri dalam kehidupan. Remaja perlu mengelakkan perkara-perkara yang boleh menjejaskan imej dan harga diri seseorang seperti budaya lepak, budaya punk, gengsterisme, vandalisme, lumba haram, mengambil pil ecstacy, mengambil dadah, pergaulan seks bebas, dll.

Kesan Amalan Rasuah

a) Diri : Imej diri akan terjejas, dijauhi rakan dan dipenjara.
b) Keluarga : Nama baik keluarga terjejas, dijauhi jiran dan sanak-saudara.
c) Negara : Imej dan ekonomi negara terjejas, pelabur asing tidak akan datang melabur di negara  kita.

Wednesday, March 3, 2010

Latihan - kelas 5USM

Semua murid 5USM dikehendaki mancari maklumat untuk tajuk perbincangan ini : Adakah masyarakat zaman silam lebih rajin daripada masyarakat kini? Nyatakan fakta-fakta atau contoh-contoh yang nyata dan kukuh untuk membuktikan masyarakat mana yang lebih rajin. Nilai bertanggungjawab, kerajinan dan berdikari dikaitkan dengan tajuk perbincangan ini.

Selepas Ujian Bulanan 1, semua murid 5USM dikehendaki memberi jawapan secara lisan untuk aktiviti perbincangan ini.

Format Kerja Amal

Perhatian : Semua pelajar 5USM, 4UPM dan 4UITM sila baca dan buat catatan.
Nombor 1 - 9 menandakan bilangan muka surat yang diguna untuk membuat kerja amal.

1.  Muka depan - Kerja Amal 1
                            Bidang ?
                            Tajuk ?

2.  Tajuk        :  ?
     Penganjur  :  ?
     Matlamat  :  ?

3.  Objektif  :
     Di akhir kerja amal ini, saya dapat :
     1.  Menyedari kepentingan kebersihan alam sekitar.    

     * Contoh bagi bidang alam sekitar
     * Mula tulis dengan kata kerja (Verbs/Action Words)

4.  Perjalanan Projek  :
     Tulis tentang langkah-langkah dan cara-cara membuat kerja amal.

5.  Peranan Saya :
     Tulis apa yang telah anda lakukan dalam kerja amal ini. Tempat mana yang telah anda bersihkan dan nama peralatan  yang digunakan.

     Kesan yang diperoleh : 
     Tulis kesan/hasil daripada kerja amal yang telah anda lakukan. Contoh - persekitaran sekolah menjadi lebih bersih, semua murid dapat belajar dengan selesa, para pelawat yang datang memuji kebersihan persekitaran sekolah, semua murid menjadi lebih bertanggungjawab untuk menjaga kebersihan sekolah, dll.

Gabung 2 maklumat dalam muka surat yang sama.

6.  Lampiran :
     Lekat gambar-gambar sebagai bukti anda membuat kerja amal. Saiz gambar berukuran 3R. Tulis catatan ringkas di bawah gambar.

7.  Nota Ringkas :
     Tajuk :
     Penganjur :
    Tarikh :
    Masa :
   Tempat :
   Peranan :
  Sijil atau surat akuan :

8.  Sijil penghargaan

9. Surat akuan

BLOG PENDIDIKAN MORAL