Sunday, March 28, 2010

Peranan Ibu Bapa

Nyatakan tiga peranan yang sepatutnya ditunjukkan oleh ibu bapa dalam membentuk keluarga bahagia. (3 m)

Peranan pertama yang sepatutnya ditunjukkan oleh ibu bapa dalam membentuk keluarga bahagia ialah memberi semua kemudahan asas seperti pakaian, makanan dan tempat tinggal. Kedua, meluangkan masa bersama anggota keluarga. Ketiga, mendidik anak-anak supaya menjadai insan yang berguna.

No comments:

Post a Comment

BLOG PENDIDIKAN MORAL