Friday, May 12, 2017

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2017

JONAS 59
SUTHAA 51
TUNG CHING 51
KISHEN 57
AMAN 68
PUI YEN 55
ROOPESH 50
TIMMY 53
RENISHA 79
TASSVIN 70
KHERRIE 59
DARMIN 65
EURECCA 74
KEVIN 83
PRIYANKAA 58
CHAAILES 71
THARANYEE 60
CHIEH VEE 63
SIAU HUI 76
ZHI YING 79
JEREMY ANG 66
NEWTON 59
CARYNE 69
JEREMY GAN 85
KOMAL 84

Tuesday, March 14, 2017

UJIAN MAC 2017

SUTHAA 46
JONAS 48
TUNG CHING 50
KISHEN 52
AMAN 52
PUI YEN 52
ROOPESH 54
TIMMY 54
RENISHA 56
TASSVIN 58
KHERRIE 58
DARMIN 60
EURECCA 60
KEVIN 60
PRIYANKAA 60
CHAAILES 66
THARANYEE 66
CHIEH VEE 68
SIAU HUI 74
ZHI YING 76
JEREMY ANG 76
NEWTON 76
CARYNE 78
JEREMY GAN 84
KOMAL 86

Tuesday, January 24, 2017

Latihan 5 Apple

1. Terangkan dua nilai yang harus diamalkan oleh murid-murid agar menjauhi gejala ponteng sekolah. [4 markah]
2. Berikan 3 cara yang boleh dilakukan oleh pemandu agar tidak cuai ketika berada di jalan raya. [3 markah]
3. Adakah anda bersetuju beg plastik dan polisterin dilarang di Selangor? Kemukakan alasan-alasan anda. [3 markah]

BLOG PENDIDIKAN MORAL