Wednesday, November 12, 2014

Peperiksaan Akhir Tahun

Berikut adalah murid-murid yang telah menghantar kerja amal 2.
Puang Siow Ting 52
Teoh Wai Shek 34
Gan Jhing Ee 76
Stephanie 59
Wong Mei Fong 66
Yap Wei Li 62
Hoe Jing Yi 66
Wong Jia Xin 53
Lau Chi Cheng 65
Phuah Li Ann 69
Foong Ge Xin 56
Yap Yie Huan 69
Liew Hui Xin 81

Sunday, September 28, 2014

Contoh Jawapan Soalan Esei

Huraikan nilai-nilai yang patut diamalkan oleh pengawas sekolah. (10 markah)

Seorang pengawas patut mengamalkan nilai bertanggungjawab. Dia patut memikul tugas dalam menguatkuasakan peraturan sekolah. Sebagai contoh, dia menahan murid-murid yang datang lewat ke sekolah. Dia juga patut melaksanakan tugasnya dengan sempurna. Dia patut menjalankan tugasnya sebagai seorang pengawas dengan baik. Selain itu, dia juga mengamalkan nilai amanah. Dia patut mempunyai sikap bertanggungjawab dalam menjalankan tugas. Sebagai contoh, dia menjalankan tugas yang diamanahkan oleh guru-guru. Dia juga patut menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain. Sebagai contoh, dia patut menegur murid-murid yang melanggar peraturan sekolah walaupun mereka adalah kawan-kawannya.

Tuesday, September 2, 2014

Peperiksaan Percubaan SPM

Nigel Toh 10
Loh Yong Bin 12
Kevin Toh 17
Khu Chyi Ruey 24
Shahkila 24
Ngai Shao Wei 25
Choong Jing Cheng 27
Tan Shu Rei 30
Lai Chun Wei 28
Wong Wei Bin 30
Khoo Hao Wei 33
Woon Zi Jing 34
Choi Kar Mun 35
Chang Yee Kien 37
Nicholas Low 37
Kek Wai Kuin 40
Pang Yie Shun 40
Ngim Kar Wai 41
Poon Yng Yng 42
Pang Kah Fatt 43
Susan Cheah 44
Cheong Che Theng 49
Tai Yee Chun 49
Visalaachi 49
Wong Ken Wein 53
Lim Wei Kuan 54
Tai Lu Ern 54
Liew Wai Lun 57
Chong Hung Yuan 58
Lou Wen Ling 58
Wai Mun Yee 58
Chan Huey Ling 63
Hew Kah Lok 66
Tan Wei Teng 67
Cheng Juo Siew 75

Thursday, August 28, 2014

Latihan 4UM

Latihan Soalan Esei
Tindakan segelintir pemandu teksi yang bertindak kasar dan mengenakan tambang yang tinggi ke atas pelancong telah menjejaskan imej negara.
Huraikan dua nilai yang patut diamalkan oleh pemandu teksi tersebut.
Jawapan anda mesti disokong dengan penerangan dan contoh.

Saturday, August 23, 2014

Ujian Bulanan 2

Liew Hui Xin 82
Thinesh 80
Yap Yie Huan 72
Devandran 70
Gan Jhing Ee 66
Hoe Jing Yi 72
Phuah Li Ann 74
Stephanie 60
Wong Mei Fong 62
Lim Choe Sin 62
Lau Chi Cheng 66
Vivenyaa 56
Yap Wei Li 62
Leon 48
Prassand 44
Wong Jia Xin 42
Teoh Wai Shek 42
Puang Siow Ting 40
Foong Ge Xin 50
Sim Jia Wei 40
Roshini 40
Foo Yue Yan 40
Mahendran 40
Sunitha 42
Lim Wei Jie 32
Ravi 22

Friday, July 25, 2014

Latihan 4 UM

Baca pernyataan di bawah dan tulis nilai-nilai moral yang berkaitan.

1. Devandran sentiasa berusaha berterusan dengan cekal, gigih dan tekun dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru-guru sekolahnya.

2. Wai Shek dipilih sebagai Ketua Pengawas sekolah oleh guru-guru SMK Bandar Puchong Jaya (A).

3. Ravi memikirkan kesan buruk terhadap masa depannya jika terlibat dalam gengsterisme.

4. Li Ann memulangkan barang-barang yang dijumpai kepada pemiliknya.

5. Leon menjaga maruah keluarga supaya nama baik keluarganya tidak terjejas.

6. Ibu masak sungguhpun beliau penat setelah pulang bekerja dari pejabat.

7. Murid-murid 4 UM mengikut arahan guru supaya membersihkan kelas sebelum tamat waktu persekolahan.

8. Thinesh mengamalkan sesuatu kebiasaan, adat dan kepercayaan yang diwarisi secara turun-temurun dalam keluarga.

9. Semua remaja harus menerima teguran, nasihat dan kritikan untuk kebaikan diri.

10. En. Ganesh dan En. Thayabaran menjalankan tugas untuk mendisiplinkan pelajar-pelajar.

11. Bapa menjalankan kewajipannya untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia untuk anak-anak.

12. Jing Yi suka melakukan kerja-kerja rumah tanpa meminta bantuan daripada pembantu rumahnya.

13. Walaupun Wei Li anak orang kaya, namun dia tidak bersikap angkuh.

14. Jhing Ee tidak menceritakan kepada orang lain tentang rahsia kawan baiknya.

Saturday, June 7, 2014

TAHNIAH - DEVANDRAN (4 UM)

DEVANDRAN A/L ANANTHAN 82%


FOO YUE YAN 54%


FOONG GE XIN 71%


GAN JHING EE 73%


HOE JING YI 73%


LAU CHI CHENG 69%


LEON MATTHEW DASS 50%


LIEW HUI XIN 79%


LIM CHOE SIN 55%


LIM WEI JIE 44%


MAHENDRAN A/L SELVARAJA 60%


PHUAH LI ANN 67%


PRASSAND KUMAR A/L RAMAS KUMAR 56%


PUANG SIOW TING 40%


RAVIVARMMA A/L MANIMARAN 26%


ROSHINI A/P SHANKAR 34%


SIM JIA WEI 47%


STEPHANIE HO MUN YEE 65%


SUNITHA SRI A/P SELUA KUMAR 40%


TEOH WAI SHEK 48%


THINESH A/L MOORTHY 79%


VIVENYAA RAVIMALAR A/P RAVICHANDRAN 71%


WONG JIA XIN 41%


WONG MEI FONG 75%


YAP WEI LI 46%


YAP YIE HUAN 63%

Monday, June 2, 2014

Tahniah 5 UPM - Cheng Juo Siew!!!

CHAN HUEY LING 59%

CHANG YEE KEIN 31%

CHENG JUO SIEW 80%

CHEONG CHE TENG 40%

CHOI KAR MUN 45%

CHONG HUNG YUAN 47%

CHOONG JING CHENG 36%

HEW KAH LOK 55%

KEK WAI KUIN 34%

KEVIN TOH HUAT XIANG 9%

KHOO HAO WEI 24%

KHU CHYI RUEY 33%

LAI CHUN WEI 32%

LIEW WAI LUN 58%

LIM WEI KUAN 50%

LOH YONG BIN 1%

LOU WEN LING 53%

NGAI SHAO WEI 17%

NGIM KAR WAI 20%

NICHOLAS LOW CHIA SOON 33%

NIGEL TOH HSUN-E 25%

PANG KAH FATT 46%

PANG YIE SHUN 30%

POON YNG YNG 37%

SHAHKILA A/P PUSHPANATHAN 28%

SUSAN CHEAH PEI -YEE 30%

TAI LU ERN 48%

TAI YEE CHUN 32%

TAN SHU RUI 43%

TAN WEI TENG 62%

VISALAACHI A/P SADAYAN 31%

WAI MUN YEE 50%

WONG KEN WEIN 43%

WONG WEI BIN 28%

WOON ZI JING 40%Wednesday, April 30, 2014

Nota 4 UM

UNIT 16

1. Ciri-ciri keluarga bahagia ialah:
a. saling berhubungan antara satu sama lain walaupun berada di tempat yang berasingan.
b. saling bantu-menbantu jika timbul masalah atau kesusahan dalam kalangan anggota
keluarga.
c. sama-sama menghadapi cabaran, dugaan dan halangan.

2. Semua anggota keluarga yang bertanggungjawab membina keluarga bahagia. Jika setiap
keluarga menjalankan tugas dan tanggunhjawab masing-masing, wujudlah sebuah keluarga
yang bahagia.

3. Cara untuk menghadapi segala masalah yang timbul dalam keluarga ialah:
a) menghadapi masalah, cabaran dan dugaan bersama-sama.
b) anggota keluarga yang tua dan berpengalaman menasihati yang muda.

4. Peranan saya terhadap keluarga ialah:
a) menunaikan tanggungjawab sebagai pelajar.
b) menolong anggota keluarga yang ditimpa kesusahan.
c) menjaga dan menasihati adik-adik supaya menjadi orang yang berguna.
d) menyokong keputusan yang diambil oleh keluarga.

5. Cara saya mengeratkan hubungan sesama anggota keluarga ialah:
a) sentiasa berhubung.
b) mengambil berat.
c) saling membantu antara satu sama lain.

6. "Kemesraan sesama anggota keluarga mencerminkan sebuah keluarga bahagia" kerana
kebahagiaan itu boleh dilihat melalui hubungan yang erat, gurau-senda, sikap saling
mengambil berat dan tolong-menolong antara satu sama lain. Sikap-sikap tersebut
itulah cetusan kemesraan yang melambangkan sebuah keluarga yang bahagia.

7. Pada pendapat saya, punca renggangnya hubungan antara remaja dengan anggota
keluarga ialah:
a) kesibukan ibu bapa atau anggota keluarga dengan urusan masing-masing.
b) Perselisilhan faham antara anggota keluarga.
c) sikap anggota keluarga yang tidak bertanggungjawab.

8. Kesan jika hubungan antara seorang remaja dengan keluarganya renggang ialah:
a) remaja akan terlibat dengan kegiatan yang tidak bermoral.
b) remaja tidak menghormati ibu bapa dan anggota keluarga yang lain.

9. Hubungan kekeluargaan yang renggang ini boleh dirapatkan dengan cara:
a) ibu bapa atau anggota keluarga meluangkan masa untuk bersama-sama keluarga
terutamanya pada masa cuti.
b) berbincang mengatasi masalah yang dihadapi oleh anggota keluarga bersama-sama.
c) kempen-kempen masyarakatan penyayang yang dijalankan oleh kerajaan.

10. "Yang tua dihormati, yang muda disayangi" kerana kita mesti menghormati orang tua
yang lebih berpengalaman dan boleh memberi bimbingan kepada kita. Sementara itu,
anak-anak atau golongan yang muda perlu diberikan kasih sayang dan perhatian kerana
mereka memerlukan bimbingan dan tunjuk ajar.Nota 4 UM

Unit 15
1. Kepentingan mengekalkan tradisi kekeluargaan ialah:
a) dapat menyatupadukan anggota keluarga
b) megeratkan hubungan antara anggota keluarga
c) tidak pupus ditelan zaman dan terus diwarisi oleh generasi yang akan datang
d) merupakan jambatan bagi menghubungkan generasi lama dan baharu

2. Perayaan Tung Zhi dalam masyarakat Cina mempunyai pengertian tersendiri dalam
mengukuhkan institusi keluarga melalui:
a) makanan yang dibuat khas untuk menunjukkan keistimewaan tersebut merupakan simbol
perpaduan dan kesejahteraan rumah tangga
b) amalan duduk dikeliling meja ketika menikmati hidangan dapat megeratkan hubungan
kekeluargaan

3. Simbol pokok pisang dalam tradisi masyarakat India ialah kesinambungan zuriat atau
keturunan dalam sesebuah keluarga. Dalam hal in:
a) anak-anak perlu berjasa kepada keluarga, bangsa dan negara
b) anak-anak perlu memastikan maruah nama baik dan kehormatan keluarga terpelihara
sepanjang masa
c) seseorang anak hendaklah memberi sumbangan kepada keluarga, bangsa dan negara dengan
meneladani orang tua masing-masing

4. Amalan mengekalkan tradisi kekeluargaan diteruskan kerana:
a) menyediakan individu untuk menghadapi cabaran dan perubahan di luar rumah tangga
b) Institusi kekeluargaan yang kukuh berupaya menangkis sebarang pengaruh negatif yang
mengancam keruntuhan akhlak dan keruntuhan keluarga
c) berupaya menyambung ke arah pembentukan masyarakat yang bersepadu

5. Tanggungjawab setiap anggota keluarga bagi memastikan tradisi kekeluargaan mereka
diteruskan ialah:
a) mengambil berat akan tradisi kekeluargaan
b) menegur anggota keluarga yang mengabaikan tradisi kekeluargaan
c) mengamalkan tradisi kekeluargaan sebagai cara hidup

6. Adat meja makan diamalkan dalam keluarga baba dan nyonya serta keluarga Cina dengan tujuan untuk:
a) mendisiplinkan anak-anak
b) mengajar anak bersopan-santun ketika makan

7. Aktiviti yang boleh diadakan oleh sesebuah keluarga supaya setiap orang dapat berkumpul bersama-sama ialah berkelah, melancong dan meraikan hari istimewa anggota keluarga.

Saturday, April 26, 2014

Sambungan Nota 4 UM

dengan cara :
a) berjimat cermat
b) bertutur dengan sopan
c) berpakaian dengan situasi dan adat
d) membeli barangan perlu sahaja
e) menggunakan tenaga elektrik dan air dengan tidak membazir
f) bersyukur dengan setiap nikmat yang diterima

6. Antara beberapa peraturan yang melarang perlakuan dan pertuturan yang keterlaluan ialah:
a) tidak boleh berbuat bising di dalam kelas
b) tidak boleh melawan cakap guru
c) tidak boleh menggunakan bahasa yang kasar

7. Rasional peraturan yang dikuatkuasakan ialah:
a) tidak boleh bising - pelajar dapat menumpukan perhatian ketika guru mengajar
b) melawan cakap guru - guru patut dihormati
c) tidak menggunakan bahasar kasar - pelajar perlulah bersopan dan berhemah tinggi

8. Beberapa contoh kata-kata hikmat yang menggambarkan nilai kesederhanaan ialah:
a) Cermat masa banyak, jimat masa sedikit (maksud: janganlah kita terlalu boros dalam membelanjakan harta ketika kita senang dan beringat-ingat dalam perbelanjaan ketika kita susah)
b) Jangan bawa resmi jagung, semakin berisi semakin tegak (maksud: sombong apabila mendapat sesuatu)
c) Jangan membesarkan kerak nasi (maksud: janganlah membesarkan perbelanjaan yang membazir)
d) Sedikit- sedikit lama-lama jadi bukit (maksud: jika kita berjimat mengumpul wang walaupun sedikit, akhirnya akan banyak juga)
e) Ukur baju di badan sendiri (maksud: tiap-tiap perkara yang hendak kita kerjakan itu biarlah sesuai dengan kemampuan kita)

8. Nasihat saya kepada kawan yang selalu menghabiskan wang simpanannya untuk membeli pakaian dan kasut yang berjenama ialah:
a) anda perlu berubah sikap
b) pakaian dan kasut yang berjenama boleh dibeli tetapi janganlah keterlaluan
c) amalkan sikap berjimat cermat
d) pakaian dan kasut yang tidak berjenama tetapi tahan lama juga boleh digunakan

9. Nasihat saya kepada kawan saya yang tidak dapat mengawal kemarahannya apabila dia sedang marah, menjerit-jerit dan menengking-nengking dengan kata-kata kesat ialah:
a) anda perlu berusaha untuk mengawal kemarahan
b) luahkan kemarahan anda dalam sekeping kertas atau tuliskannya di dalam diari

10. Sebab-sebab untuk membelanjakan baki wang tabungan kelas untuk semua guru yang mengajar kelas kami ialah:
a) sebagai tanda mengenang jasa mereka
b) sebagai kenang-kenangan terhadap guru yang akan berpindah

11. Sebab-sebab untuk membelanjakan baki wang tabungan kelas untuk mendermakan wang itu kepada seorang pelajar yang tidak mampu membayar yuran sekolah ialah:
a) pelajar itu memerlukan bantuan
b) membolehkan pelajar tersebut meneruskan pembelajarannya

UNIT 13
1. Jasa dan pengorbanan ibu bapa ialah:
a) membesarkan anak-anak
b) memberi pendidikan yang sempurna
c) bekerja untuk menyara keluarga

2. Seorang anak dapat menunjukkan kasih sayang terhadap ibu bapa dengan cara:
a) meraikan hari ulang tahun perkahwinan dan hari jadi mereka
b) sentiasa bersama-sama mereka apabila menjelangnya musim perayaan kebesaran kaum masing-masing

3. Kepentingan sambutan hari istimewa dalam sesebuah keluarga ialah:
a) mempertemukan keluarga yang tinggal berjauhan
b) mengeratkan hubungan kekeluargaan
c) menunjukkan rasa penghargaan dan kegembiraan kepada ibu bapa

4. Kasih sayang kepada anggota keluarga perlu ditunjukkan melalui perbuatan kerana hanya dengan cara tersebut sahaja kasih sayang tersebut dapat dibuktikan.

5. Sekiranya tidak ada perasaan sayang terhadap anggota keluarga, perkara- perkara yang akan berlaku ialah anggota keluarga akan:
a) bermasam muka
b) tidak bertegur sapa
c) tidak mesra antara satu sama lain
d) menyimpan dendam sesama sendiri
e) bermusuhan
f) berpecah belah

6. Amalan saling menyayangi sesama anggota keluarga perlu dikekalkan sehingga ke akhir hayat kerana dapat:
a) melahirkan keluarga bahagia/ceria
b) menghindari anggota keluarga daripada mengalami tekanan dalam kehidupan

7. Antara sebab sesetengah anggota masyarakat menghantar ibu bapa mereka ke rumah orang tua ialah:
a) anak-anak sibuk bekerja dan tidak mempunyai masa untuk menjaga mereka
b) ada orang tua memilih untuk tinggal menetap di orang tua
c) tidak menerima layanan yang baik daripada keluarga dan anak-anak

8. Antara tindakan yang boleh diambil untuk membalas jasa kedua-kedua ibu bapa ialah:
a) berusaha mencari mencari pekerjaan supaya mampu membayar kembali pinjaman
b) menggunakan sebahagian daripada pendapatan untuk membiayai kehidupan ibu dan bapa
c) membantu persekolahan adik-adik (jika ada)
d) menabung sebahagian daripada pendapatan untuk keperluan perubatan dan keraian ibu bapa

9. Aktiviti-aktiviti yang boleh mengeratkan lagi kasih sayang dalam keluarga ialah:
a) mengadakan jamuan kesyukuran
b) membeli hadiah-hadiah
c) melancong atau bercuti bersama-sama
d) beriadah

Friday, March 14, 2014

Tahniah Sarahnya & Shobana - 5 UTM

1 CHAN HUI PENG 36
2 CHARLENA JOANNE A/P GUNNASILAN 52
3 CHEW KAI JENN 10
4 CHEW KAI MIN 44
5 CHIA KEN HOW 6
6 CHIA YEE MOON 14
7 CHOONG YI YANG 6
8 HEU MUN YEE 32
9 KEE LI YAN 14
10 LAI PUI SAN 46
11 LEE AU WIN 10
12 LEE NYEOK HOE 6
13 LIANG CHAY JIEW 34
14 LIM KAH LOK 10
15 LOW YING HONG 4
16 MAH KAH WAI 16
17 MAH XUE KEE 24
18 MOK YEE LING 32
19 ROVENE RACHAEL A/P ARUPASAMY 54
20 SARAHNYA SOLOMON A/P ROBERT SOLOMON 56
21 SHOBANA SUNTHARI A/P VIMALANATHAN 56
22 SOONG HING YUNG TH
23 SREE SHASHIVINY A/P GEORGE 20
24 TEH CHEN PENG 22
25 THINESWARY A/P AMVALAGAM 48
26 TWOON LAI MIN 10
27 YAP WAN YIN 34

Tuesday, March 11, 2014

Tahniah Thinesh - 4 UM

DEVANDRAN A/L ANANTHAN 84
FOO YUE YAN 38
FOONG GE XIN 53
GAN JHING EE 75
HOE JING YI 68
LAU CHI CHENG 58
LEON MATTHEW DASS 59
LIEW HUI XIN 80
LIM CHOE SIN 53
LIM WEI JIE 63
MAHENDRAN A/L SELVARAJA 52
MERLENE ANNE JOSEPH 57
PHUAH LI ANN 80
PRASSAND KUMAR A/L RAMAS KUMAR 56
PUANG SIOW TING 67
RAVIVARMMA A/L MANIMARAN 41
ROSHINI A/P SHANKAR 43
SATISWARAN A/L SELVA SAKERAM 44
SIM JIA WEI 61
STEPHANIE HO MUN YEE 61
SUNITHA SRI A/P SELUA KUMAR 45
TEOH WAI SHEK 53
THINESH A/L MOORTHY 89
VIVENYAA RAVIMALAR A/P RAVICHANDRAN 58
WONG JIA XIN 60
WONG MEI FONG 68
YAP WEI LI 65
YAP YIE HUAN 65

Monday, March 10, 2014

Tahniah Cheng Juo Siew - 5 UPM

CHAN HUEY LING
 
CHANG YEE KEIN
 
CHENG JUO SIEW
 
CHEONG CHE TENG
 
CHOI KAR MUN
 
CHONG HUNG YUAN
 
CHOONG JING CHENG
 
HEW KAH LOK
 
KEK WAI KUIN
 
KEVIN TOH HUAT XIANG
 
KHOO HAO WEI
 
KHU CHYI RUEY
 
LAI CHUN WEI
 
LIEW WAI LUN
 
LIM WEI KUAN
 
LOH YONG BIN
 
LOU WEN LING
 
NGAI SHAO WEI
 
NGIM KAR WAI
 
NICHOLAS LOW CHIA SOON
 
NIGEL TOH HSUN-E
 
PANG KAH FATT
 
PANG YIE SHUN
 
POON YNG YNG
 
 
SHAHKILA A/P PUSHPANATHAN
 
SUSAN CHEAH PEI -YEE
 
TAI LU ERN
 
TAI YEE CHUN
 
TAN SHU RUI
 
TAN WEI TENG
 
VISALAACHI A/P SADAYAN
 
WAI MUN YEE
 
WONG KEN WEIN
 
WONG WEI BIN
 
WOON ZI JING

Thursday, February 13, 2014

Penganiayaan Kanak-kanak

Nilai-nilai yang berkaitan adalah :

nilai melindungi hak kanakkanak
nilai bertanggungjawab
nilai kasih sayang
nilai rasional

BLOG PENDIDIKAN MORAL