Sunday, November 15, 2015

Soalan Esei

Bincangkan nilai-nilai yang perlu diamalkan oleh warganegara Malaysia untuk merealisasikan Wawasan 2020. ( 10 markah )

Warganegara Malaysia perlu mengamalkan nilai hidup bersama secara aman. Mereka perlu hidup berbaik-baik antara satu sama lain demi menjaga hubungan dengan semua jiran. Sebagai contoh, mereka perlu mengelakkan perselisihan faham. Selain itu, mereka perlu mengutamakan kedamaian dan keharmonian untuk hidup dalam suasana tenteram. Misalnya, mereka perlu memupuk hubungan dengan masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum. Seterusnya, mereka perlu mengamalkan nilai saling membantu dan bekerjasama. Mereka perlu mempunyai usaha baik dan membina supaya matlamat Wawasan 2020 dapat dicapai. Sebagai contoh, murid-murid belajar bersungguh-sungguh supaya dapat memimpin negara pada yang depan. Di samping itu, mereka perlu mengelakkan diri daripada terlibat dalam gejala sosial yang dilakukan bersama untuk menjaga maruah negara. Sebagai contoh, pihak berkuasa dan masyarakat bekerjasama untuk membanteras aktiviti pengedaran dadah untuk mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika.

Friday, November 13, 2015

4 UPM

ANG YI TING 70

CARESSE LEE 68

CHAM JIA HAO 40

CHOO HUI XIN 57

FONG GAVIN BERNARD 49

FOO MING YUET 55

FOO WAI SHYEN 51

HUN JIA CONG 37

KEERTHNA 51

KUAN FONG YEAN 48

LEE CHUN FEI 52

LEE PECK SHIUAN 68

LEE SHU YAN 71

LIANG KAE LIN 32

LOGAPPRASATH 65

LOU WEN SHENG 65

MEDELINE KOK 68

MOHANASVARAN 49

NG XIN YEE 54

SUGANNESAN 32

TAN BEE HUP 58

TAN LI JUN 53

THARSEDARAN 40

WONG CHUN SENG 28

BLOG PENDIDIKAN MORAL