Sunday, September 28, 2014

Contoh Jawapan Soalan Esei

Huraikan nilai-nilai yang patut diamalkan oleh pengawas sekolah. (10 markah)

Seorang pengawas patut mengamalkan nilai bertanggungjawab. Dia patut memikul tugas dalam menguatkuasakan peraturan sekolah. Sebagai contoh, dia menahan murid-murid yang datang lewat ke sekolah. Dia juga patut melaksanakan tugasnya dengan sempurna. Dia patut menjalankan tugasnya sebagai seorang pengawas dengan baik. Selain itu, dia juga mengamalkan nilai amanah. Dia patut mempunyai sikap bertanggungjawab dalam menjalankan tugas. Sebagai contoh, dia menjalankan tugas yang diamanahkan oleh guru-guru. Dia juga patut menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain. Sebagai contoh, dia patut menegur murid-murid yang melanggar peraturan sekolah walaupun mereka adalah kawan-kawannya.

Tuesday, September 2, 2014

Peperiksaan Percubaan SPM

Nigel Toh 10
Loh Yong Bin 12
Kevin Toh 17
Khu Chyi Ruey 24
Shahkila 24
Ngai Shao Wei 25
Choong Jing Cheng 27
Tan Shu Rei 30
Lai Chun Wei 28
Wong Wei Bin 30
Khoo Hao Wei 33
Woon Zi Jing 34
Choi Kar Mun 35
Chang Yee Kien 37
Nicholas Low 37
Kek Wai Kuin 40
Pang Yie Shun 40
Ngim Kar Wai 41
Poon Yng Yng 42
Pang Kah Fatt 43
Susan Cheah 44
Cheong Che Theng 49
Tai Yee Chun 49
Visalaachi 49
Wong Ken Wein 53
Lim Wei Kuan 54
Tai Lu Ern 54
Liew Wai Lun 57
Chong Hung Yuan 58
Lou Wen Ling 58
Wai Mun Yee 58
Chan Huey Ling 63
Hew Kah Lok 66
Tan Wei Teng 67
Cheng Juo Siew 75

BLOG PENDIDIKAN MORAL