Sunday, September 28, 2014

Contoh Jawapan Soalan Esei

Huraikan nilai-nilai yang patut diamalkan oleh pengawas sekolah. (10 markah)

Seorang pengawas patut mengamalkan nilai bertanggungjawab. Dia patut memikul tugas dalam menguatkuasakan peraturan sekolah. Sebagai contoh, dia menahan murid-murid yang datang lewat ke sekolah. Dia juga patut melaksanakan tugasnya dengan sempurna. Dia patut menjalankan tugasnya sebagai seorang pengawas dengan baik. Selain itu, dia juga mengamalkan nilai amanah. Dia patut mempunyai sikap bertanggungjawab dalam menjalankan tugas. Sebagai contoh, dia menjalankan tugas yang diamanahkan oleh guru-guru. Dia juga patut menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain. Sebagai contoh, dia patut menegur murid-murid yang melanggar peraturan sekolah walaupun mereka adalah kawan-kawannya.

1 comment:

BLOG PENDIDIKAN MORAL