Saturday, April 11, 2015

Latihan Soalan Esei 4 UPM

Kesavan mencalarkan kereta jirannya kerana jirannya menegur tindakannya merokok. Wajarkah tindakan Kesavan?
Berikan alasan-alasan anda berdasarkan nilai-nilai murni. ( 10 markah )

BLOG PENDIDIKAN MORAL