Tuesday, January 24, 2017

Latihan 5 Apple

1. Terangkan dua nilai yang harus diamalkan oleh murid-murid agar menjauhi gejala ponteng sekolah. [4 markah]
2. Berikan 3 cara yang boleh dilakukan oleh pemandu agar tidak cuai ketika berada di jalan raya. [3 markah]
3. Adakah anda bersetuju beg plastik dan polisterin dilarang di Selangor? Kemukakan alasan-alasan anda. [3 markah]

BLOG PENDIDIKAN MORAL