Wednesday, January 13, 2016

Latihan 4 Apple

Baca pernyataan di bawah dan tulis nilai-nilai moral yang berkaitan.

1. Kenny sentiasa melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru-guru sekolahnya. ( )

2. Gavin mengibarkan bendera semasa menyambut Hari Kemerdekaan. ( )

3. Ravi boleh berfikir tentang kesan buruk terhadap masa depannya jika terlibat dalam gengsterisme. ( )

4. Kanisha diberi kepercayaan untuk menjaga rumah jirannya yang pergi bercuti. ( )

5. Semua remaja harus menjaga maruah keluarga supaya nama baik keluarga tidak terjejas. ( )

6. Ibu masak sungguhpun beliau penat setelah pulang bekerja dari pejabat. ( )

7. Jenny sentiasa berusaha sehingga mencapai kejayaan. ( )

8. Alvin mengamalkan sesuatu kebiasaan, adat dan kepercayaan yang diwarisi secara turun-temurun dalam keluarga. ( )

9. Semua remaja harus menerima teguran, nasihat dan kritikan untuk kebaikan diri. ( )

10. En. Ganesh menjalankan tugas sebagai guru disiplin untuk mendisiplinkan pelajar-pelajar. ( )

11. Bapa menjalankan kewajipannya untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia untuk anak-anak.

12. Vivian melakukan kerja-kerja rumah tanpa meminta bantuan daripada pembantu rumahnya. ( )

13. Encik Tan tidak pandang rendah terhadap pekerja yang cacat kerana dia mengambilnya untuk bekerja di syarikatnya. ( )

14. Semua penganut agama harus mematuhi ajaran agama masing-masing. ( )

BLOG PENDIDIKAN MORAL