Saturday, March 20, 2010

Nilai Harga Diri Dalam Kalangan Remaja

   Remaja di Malaysia perlu bijak dalam segala tindakan mereka. Remaja perlu menjaga harga diri mereka. Remaja perlu mempunyai keupayaan dan keyakinan diri agar mampu memulia dan menjaga maruah diri dalam kehidupan. Remaja perlu mengelakkan perkara-perkara yang boleh menjejaskan imej dan harga diri seseorang seperti budaya lepak, budaya punk, gengsterisme, vandalisme, lumba haram, mengambil pil ecstacy, mengambil dadah, pergaulan seks bebas, dll.

No comments:

Post a Comment

BLOG PENDIDIKAN MORAL