Wednesday, March 3, 2010

Latihan - kelas 5USM

Semua murid 5USM dikehendaki mancari maklumat untuk tajuk perbincangan ini : Adakah masyarakat zaman silam lebih rajin daripada masyarakat kini? Nyatakan fakta-fakta atau contoh-contoh yang nyata dan kukuh untuk membuktikan masyarakat mana yang lebih rajin. Nilai bertanggungjawab, kerajinan dan berdikari dikaitkan dengan tajuk perbincangan ini.

Selepas Ujian Bulanan 1, semua murid 5USM dikehendaki memberi jawapan secara lisan untuk aktiviti perbincangan ini.

No comments:

Post a Comment

BLOG PENDIDIKAN MORAL