Friday, July 2, 2010

Teknik Belajar Dalam Kelas


Waktu belajar di dalam kelas merangkumi 65 hingga 75 peratus daripada keseluruhan waktu pembelajaran harian seseorang pelajar. Oleh itu, teknik belajar di dalam kelas perlulah betul untuk memastikan sesi pembelajaran tersebut diikuti dengan berkesan.

Pembelajaran yang berkesan di dalam kelas akan memudahkan seseorang pelajar untuk menyiapkan kerja rumah dan mengulangkaji di rumah.

Berikut adalah cara belajar berkesan yang harus dipraktikkan oleh pelajar ketika berada di dalam kelas:

1. Membaca terlebih dahulu topik yang akan dipelajari

Mempelajari perkara yang pernah dilihat atau dibaca akan mendatangkan minat untuk mengetahuinya dengan lebih mendalam.

2. Membuat sendiri nota ringkas

Membuat sendiri nota ringkas ketika guru mengajar adalah teknik belajar yang elok dilazimkan kerana ini akan membantu pelajar mengingati semula isi-isi penting apabila melakukan ulangkaji di rumah. Ini amat perlu apabila guru tidak mencatatkan nota untuk disalin oleh murid-murid.

Di samping itu maklumat yang diproses oleh otak akan berada lebih lama di dalam memori apabila sesuatu yang di pandang dan didengar di pindahkan kepada bentuk penulisan.

3. Mendapatkan penjelasan tentang perkara yang tidak di fahami

Pelajar perlu berusaha untuk mendapatkan penjelasan tentang perkara yang tidak difahami secepat mungkin.

Lebih cepat pelajar mendapatkan penerangan adalah lebih baik kerana maklumat tersebut masih segar di dalam memori.

Jika pelajar tidak berpeluang untuk bertanya ketika pembelajaran berlangsung, pelajar dengan mudah dapat merujuk semula nota yang telah ditulis jika ingin bertanya pada waktu lain.

No comments:

Post a Comment

BLOG PENDIDIKAN MORAL