Wednesday, May 23, 2012

Latihan 5 UM

Setiap pelajar sekolah diwajibkan menyertai pasukan beruniform. Melalui penyertaan ini, pelajar akan mendedahkan diri dalam aktiviti berpasukan di samping memupuk disiplin dan kerjasama dalam kalangan mereka. a. Jelaskan tiga nilai yang ingin diterapkan dalam diri setiap pelajar melalui Penyertaan pasukan beruniform. (6 m) b. Selain melalui badan beruniform, huraikan dua cara lain yang membolehkan pelajar sekolah melibatkan diri dalam khidmat sosial.(4 m)

No comments:

Post a Comment

BLOG PENDIDIKAN MORAL