Thursday, June 21, 2012

Latihan 4 UM

Huraikan nilai-nilai yang patut diamalkan oleh ketua pengawas sekolah. [10 markah] Contoh Jawapan : Ketua pengawas patut mengamalkan nilai bertanggungjawab. Dia patut memikul tugasnya menguatkuasakan peraturan sekolah. Sebagai contoh, dia mendenda murid yang lewat ke sekolah. Ketua pengawas juga patut melaksanakan tugasnya dengan sempurna. Dia patut melaporkan kepada guru walaupun rakan baiknya melanggar peraturan sekolah.

No comments:

Post a Comment

BLOG PENDIDIKAN MORAL