Thursday, August 23, 2012

Peringatan Menjawab Soalan Struktur

Berikan atau Nyatakan nilai - Sila tulis nilai ? sahaja. Jelaskan atau Terangkan atau Huraikan - Sila lihat pemberatan markah untuk format menjawab soalan ini. (Ingat tulis WATAK) (a) Jika ia minta 2 nilai tetapi 4 markah - Nilai 1 + Penerangan dan Nilai 2 + Penerangan = 4 markah. (b) Jika ia minta 2 nilai tetapi 6 markah - Nilai 1 + Penerangan + Contoh dan Nilai 2 + Penerangan + Contoh = 6 markah (c) Ingat kaitkan Penerangan dengan situasi/isu. (d) Ingat tulis Contoh sendiri tetapi kaitkan dengan Penerangan/Kata kunci.

No comments:

Post a Comment

BLOG PENDIDIKAN MORAL