Tuesday, January 29, 2013

Latihan Soalan Struktur 4 UPM

1. Kadar penderaan kanak-kanak kian meningkat. (a) Huraikan nilai yang berkenaan dengan pernyataan di atas. (2 markah) (b) Berikan maksud nilai tersebut. (2 markah) (c) Nyatakan 2 punca penderaan kanak-kanak. (2 markah) (d) Nyatakan 2 kesan penderaan terhadap kanak-kanak yang didera. (2 markah) (e) Berikan 2 cara untuk mengatasi isu penderaan kanak-kanak. (2 markah)

1 comment:

BLOG PENDIDIKAN MORAL