Tuesday, June 4, 2013

Peperiksaan Pertengahan Tahun 4UPM

Cikgu harap murid-murid yang tersenarai di bawah akan berusaha gigih untuk meningkatkan kecemerlangan akademik dan lulus Pendidikan Moral. 1. Pang Yie Shun 39% 2. Nigel Toh 39% 3. Choong Jing Cheng 34% 4. Susan Cheah 28% 5. Lai Chun Wei 33% 6. Ngai Shao Wei 14% 7. Khu Chyi Ruey 30% 8. Shahkila 33% 9. Loh Yong Bin 5% 10. Kevin Toh 20% 11. Ngim Kar Wai 28% 12. Kek Wai Kuin 32% 13. Chang Yee Kien 37% Syabas saudari Tai Lu Ern kerana mencapai markah tertinggi dalam kelas - 65%.

1 comment:

BLOG PENDIDIKAN MORAL