Wednesday, August 14, 2013

Ujian Bulanan 2 - 4UTM

1. Chia Ken How 0% 2. Choong Yi Yang 0% 3. Teh Chen Peng 0% 4. Twoon Lai Min 0% 5. Chia Yee Moon 2% 6. Lim Kah Lok 2% 7. Low Ying Hong 2% 8. Soong Hing Yung 2% 9. Lee Au Win 4% 10. Lee Nyeok Hoe 4% 11. Chew Kai Jenn 8% 12. Heu Mun Yee 10% 13. Shree 10% 14. Kee Li Yan 14% 15. Mok Yee Ling 14% 16. Charlena 20% 17. Liang Chay Jiew 22% 18. Sarahnya 22% 19. Yap Wan Yin 24% 20. Mah Xue Kee 26% 21. Rovene 26% 22. Lai Pui San 32% 23. Chew Kai Min 34% 24. Mah Kah Wai 34% Tahniah diucapkan kepada 3 orang murid berikut : 1. Chan Hui Peng 44% 2. Shobana 50% 3. Thineshwary 68%

1 comment:

BLOG PENDIDIKAN MORAL