Saturday, February 20, 2010

Latihan Soalan Struktur - Sumbangan Nirosha, 5 USM

1.   Andaikan rakan mengajak anda melakukan perbuatan-perbuatan berikut :
     menipu, merokok, berjudi, berlumba haram, mencuri, berbohong dan mengambil dadah
a)  Nyatakan nilai yang patut diamal oleh remaja?  (3 markah)
Nilai yang patut diamal oleh remaja dalam situasi di atas ialah harga diri. Remaja harus mengenal tanggungjawab mereka untuk memulia dan menjaga maruah diri dalam kehidupan harian. Sebagai contoh, remaja harus mengelakkan diri daripada terjerumus dalam kegiatan yang tidak berfaedah seperti menipu, merokok, mencuri dan lain-lain tingkah laku yang tidak sihat.

No comments:

Post a Comment

BLOG PENDIDIKAN MORAL