Saturday, February 20, 2010

Latihan Soalan Struktur - Sumbangan Kanisha Sre, 5 USM

1.Huraikan dua nilai yang sepatutnya diamalkan oleh ibu bapa bagi mewujudkan keluarga bahagia. (4 markah)
Ibu bapa patut mengamalkan nilai kasih sayang terhadap keluarga. Ibu bapa perlu mempunyai perasaan cinta yang mendalam terhadap keluarga. Selain itu, ibu bapa patut mengamalkan nilai tanggungjawab terhadap keluarga. Ibu bapa perlu melaksanakan tugas untuk tujuan melahirkan keluarga bahagia.

2. Huraikan dua nilai yang sepatutnya diamalkan oleh anak-anak untuk mewujudkan keluarga bahagia. (4 markah)
Anak-anak perlu mengamalkan nilai hormat dan taat kepada anggota keluarga. Mereka harus berinteraksi dan memberi layanan sopan untuk mewujudkan keluarga harmoni. Nilai kedua yang patut diamalkan oleh anak-anak ialah tanggungjawab terhadap keluarga. Mereka perlu melaksanakan kewajipan sebagai anak untuk melahirkan keluarga bahagia.

No comments:

Post a Comment

BLOG PENDIDIKAN MORAL