Saturday, April 17, 2010

Latihan 5 USM

Soalan Esei

Rakyat Malaysia boleh menyambut pelbagai perayaan keagamaan masing-masing dalam keadaan aman dan harmoni. Hari sambutan perayaan keagamaan telah diisytiharkan sebagai cuti umum di Malaysia.

Huraikan nilai-nilai yang ditunjukkan oleh kerajaan Malaysia berdasarkan pernyataan di atas.     (10 markah)

No comments:

Post a Comment

BLOG PENDIDIKAN MORAL