Sunday, April 18, 2010

Tanggungjawab Ibubapa

-  Membesarkan anak-anak.
- Menyediakan segala keperluan anak-anak seperti memberi pendidikan, kasih sayang dan keperluan harian yang secukupnya.
-  Mendidik anak-anak supaya menjadi anak yang berguna.
-  Memberikannya pendidikan yang sempurna.
-  Menerapkan nilai-nilai moral kepada anak-anak supaya mereka menjadi anak yang berpegang teguh kepada ajaran agama dan berbakti kepada ibubapa, masyarakat, raja dan negara serta mendapat kejayaan hidup.
-  Sentiasa prihatin dan mengambil berat terhadap anak-anak, baik dari segi emosi, mental mahupun fizikal.
-  Menegur, menasihati dan sentiasa memberikan nasihat dan teguran yang berguna kepada anak-anak supaya menjauhi perbuatan yang tidak elok dan tidak baik.
-  Menjadi teladan, contoh atau 'role model' kepada anak-anak supaya mengikut jejak langkah mereka yang baik itu.

No comments:

Post a Comment

BLOG PENDIDIKAN MORAL