Wednesday, August 4, 2010

Esei - sumbangan Priya 5 USM

Huraikan 2 nilai yang patut diamalkan oleh masyarakat Malaysia dalam menangani wabak H1 N1.

    Nilai yang perlu diamalkan oleh masyarakat Malaysia dalam menangani wabak H1 N1 ialah saling membantu dan bekerjasama. Masyarakat perlu melakukan usaha saling membantu yang baik dan membina dalam kehidupan. Contohnya, masyarakat saling memberi pertolongan kecemasan pada bila-bila masa. Masyarakat perlu melakukan usaha untuk mencapai matlamat dalam menangani wabak H1 N1. Contohnya, masyarakat mengikut segala langkah yang diberitahu oleh pakar-pakar perubatan untuk menghindari wabak H1 N1. Nilai kedua yang perlu diamalkan oleh masyarakat ialah sikap keterbukaan. Masyarakat perlu bersedia untuk menerima pandangan para doktor terhadap cara menghindari wabak H1 N1. Contohnya, rakyat mendengar nasihat doktor tentang wabak ini. Masyarakat juga perlu sentiasa bersedia untuk menerima pandangan doktor. Sebagai contoh, para doktor mengemukakan langkah-langkah baharu yang lebih berkesan untuk mengatasi wabak H1 N1.

No comments:

Post a Comment

BLOG PENDIDIKAN MORAL