Saturday, October 2, 2010

Latihan 4 UPM

1.  Berikan 3 kesan kepada kanak-kanak akibat penderaan.                (3 markah)
2.  Berkan 2 contoh kempen yang telah dijalankan untuk menangani masalah alam sekitar.   (2 markah)
3.  Cadangkan 2 aktiviti yang dapat memupuk semangat kerjasama dalam kalangan pelajar.   (2 markah)
4.  Senaraikan 3 tindakan manusia yang merosakkan alam sekitar.   (3 markah)

No comments:

Post a Comment

BLOG PENDIDIKAN MORAL