Monday, October 25, 2010

Latihan 5 USM

1. Berikut ialah sikap yang ada pada Mei Yee yang telah menjadikan beliau sebagai pelajar contoh di sekolahnya.


- Sentiasa berpakaian kemas sebagai cara menjaga maruah diri.

- Sentiasa bersopan santun dan berbudi bahasa sewaktu bergaul dengan guru, kaki tangan sekolah dan rakan-rakan.

- Melaksanakan semua tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran dengan baik.

(a) Huraikan tiga nilai yang ada pada Mei Yee. [6 markah]

(b) Nyatakan empat kesan jika tiada nilai hemah tinggi dalam kalangan pelajar di sekolah. [4 markah]

No comments:

Post a Comment

BLOG PENDIDIKAN MORAL