Saturday, March 31, 2012

Latihan 5 UM - buku latihan moral 2

Alam cyber teknologi terkini
Kejayaan semakin hampiri
Biar di kota ataupun desa
Kita semua pasti merasa bangga

1. Namakan lagu patriotik ini. (1 markah)

2. Huraikan satu nilai berkaitan lagu ini. (3 markah)

3. Nyatakan dua kepentingan lagu patriotik. (2 markah)

4. Huraikan satu nilai yang patut diamalkan oleh pengguna jalan raya. (2 markah)

5. Nyatakan dua tindakan yang dikenakan kepada mereka yang melanggar peraturan jalan raya. (2
markah)

No comments:

Post a Comment

BLOG PENDIDIKAN MORAL