Tuesday, April 10, 2012

Latihan 5 UM - buku latihan moral 1

Beverly, bagus! Beruang madu ialah Sun Bear.

Thomas Alva Edison merupakan seorang pelajar pekak yang diberhentikan dari sekolah. Ibu Thomas telah membimbingnya sehingga beliau menjadi seorang manusia yang mencipta mentol lampu elektrik. Walau bagaimanapun,sebelum berjaya beliau pernah gagal dalam percubaannya sebanyak 999 kali.
( a ) Huraikan dua nilai yang ditunjukkan oleh Thomas untuk berjaya. (4 markah)
( b ) Huraikan dua nilai yang ditunjukkan oleh ibu Thomas terhadap anaknya. (4 markah)
( c ) Bagaimanakah masyarakat silam menunjukkan sikap ketekunan dalam membina binaan agung seperti Taj Mahal, Piramid dan Tembok Besar Negeri Cina. (2 markah)

No comments:

Post a Comment

BLOG PENDIDIKAN MORAL