Friday, April 13, 2012

Latihan 5 UM

Latihan Soalan Esei

"Secara purata, dua orang kanak-kanak di bawah umur 12 tahun dijangkiti HIV atau AIDS dan seorang akan meninggal dunia akibat jangkitan tersebut pada setiap minit."
Sumber : UNAIDS, 2002

Jelaskan nilai-nilai yang seharusnya diamalkan oleh masyarakat bagi menangani masalah AIDS dalam kalangan kanak-kanak. (10 markah)

No comments:

Post a Comment

BLOG PENDIDIKAN MORAL