Saturday, July 14, 2012

Latihan 4 UM

2. Ah Meng menggunakan barangan jenama tempatan. Huraikan satu nilai yang diamalkan oleh Ah Meng. (2m) 3. Nyatakan dua nilai yang sepatutnya diamalkan oleh pelajar yang membuli rakannya.(4m)

No comments:

Post a Comment

BLOG PENDIDIKAN MORAL