Friday, July 20, 2012

Latihan Soalan Struktur - 5 UM

(Sila salin dalam Buku Latihan 1.) 1. Vinod yang hanya berumur 15 tahun telah menyertai kumpulan samseng. Dia sering kali bergaduh, bertutur secara kasar, dan tidak membuat kerja-kerja sekolahnya. Akhirnya, dalam suatu pergaduhan, kakinya telah menjadi lumpuh. a. Huraikan tiga nilai yang patut diamalkan oleh Vinod. (6 markah) b. Nyatakan empat perkara yang sepatutnya dilakukan oleh Vinod. (4 markah)

No comments:

Post a Comment

BLOG PENDIDIKAN MORAL