Tuesday, September 11, 2012

Latihan soalan struktur - 4 UM

1. Rakyat Malaysia berbilang kaum. Terangkan dua nilai yang diamalkan oleh rakyat Malaysia. (4m) 2. Remaja di siber kafe. Nyatakan dua nilai yang patut diamalkan oleh pelajar-pelajar tersebut. (2m) 3. Terangkan dua nilai yang patut diamalkan oleh ibu bapa dalam menangani masalah kehilangan anak. (4m)

No comments:

Post a Comment

BLOG PENDIDIKAN MORAL