Monday, November 18, 2013

Selamat Berjaya

Cikgu berharap semua pelajar dapat menjawab Kertas 1225/1 pada 20/11 (Rabu) dengan baik.
1.   Baca dan fahami soalan.
2.   Lihat pemberatan markah bagi setiap soalan supaya anda tahu apa yang perlu dijawab.
3.   Mula ayat dengan watak.
4.   Ingat tulis perkataan 'nilai'.
5.   Tulis ayat selepas kata kunci.
6.   Ingat format menjawab soalan esei. (N1+KK1+C1+KK2+C2) dan (N2+KK1+C1+KK2+C2)
7.   Tulis 3 nilai bagi setiap soalan esei.
8.   Jawab ketiga-tiga soalan esei.
9.   Tulis ayat sendiri bagi contoh berdasarkan situasi dalam soalan esei.
10. Jangan salin contoh dari situasi bulat-bulat.
11. Jangan tinggalkan dewan/bilik peperiksaan sebelum masa tamat. Ingat "Masa itu emas."

Selamat Berjaya!!!

1 comment:

BLOG PENDIDIKAN MORAL