Tuesday, May 4, 2010

Nilai Bertanggungjawab

Setiap insan di dunia harus bertanggungjawab dan melaksanakan semua tugas supaya kita boleh hidup sempurna. Kita harus bersopan-santun agar disayangi ibu bapa dan guru-guru. Kita harus bertanggungjawab kepada keluarga, masyarakat dan negara. Kita mesti membantu antara satu sama lain dengan ikhlas. Janganlah bercakap bohong kerana kita ingin orang mempercayai kita. Sikap jujur, amanah dan taat setia adalah tanggungjawab kita.

No comments:

Post a Comment

BLOG PENDIDIKAN MORAL