Wednesday, April 20, 2011

Jawapan Latihan 5 UPM

1. Harga diri
2. Kepercayaan kepada Tuhan
3. Kasih sayang
4. Kasih sayang terhadap keluarga
5. Hemah tinggi
6. Kerajinan
7. Kesederhanaan
8. Amanah
9. Tanggungjawab terhadap keluarga
10. Rasional
11. Hormat dan taat kepada anggota keluarga
12. Keadilan
13. Bertanggungjawab
14. Mengekalkan tradisi kekeluargaan
15. Toleransi
16. Kepercayaan kepada Tuhan
17. Berdikari
18. Bertanggungjawab
19. Kerajinan
20. Tanggungjawab terhadap keluarga
21. Berdikari
22. Hemah tinggi
23. Amanah

No comments:

Post a Comment

BLOG PENDIDIKAN MORAL