Monday, April 11, 2011

Skema Jawapan Latihan 4 UM

Semua murid 4 UM dikehendaki menyalin skema jawapan di bawah sebagai pembetulan.

1. Sekolah S.M.K. Bandar Puchong Jaya (A) telah menjalankan program kitar semula.

(a) Huraikan dua nilai yang boleh dikaitkan dengan pernyataan di atas. (4 M)

Semua warga S.M.K. Bandar Puchong Jaya (A) menyayangi dan menghargai alam sekitar. Mereka sedar tentang perlunya memelihara alam sekitar.

Semua warga S.M.K. Bandar Puchong Jaya (A) mengamalkan nilai keharmonian antara manusia dengan alam sekitar. Mereka menyokong dan menyertai program kitar semula.

Semua warga S.M.K. Bandar Puchong Jaya (A) mengamalkan nilai kemapanan alam sekitar. Mereka menjalankan program kitar semula kerana pihak sekolah mementingkan hubungan harmonis antara manusia dengan alam sekitar.

Semua warga S.M.K. Bandar Puchong Jaya (A) Peka terhadap isu-isu alam sekitar. Mereka melaksanakan tanggungjawab bersama dalam menjalankan program kitar semula untuk menguruskan bahan buangan secara teratur.

[Pilih mana-mana 2 nilai]

(b) Berikan dua sebab mengapa kerajaan menyeru rakyat Malaysia mengitar semula bahan-bahan buangan. (4 M)

- Mengurangkan bahan buangan.
- Mengelakkan pencemaran alam.
- Menjimatkan sumber alam.
[Pilih mana-mana 2] *** Tulis ayat lengkap.

(c) Nyatakan dua contoh bahan buangan yang boleh dikitar semula. (2 M)
- Surat khabar lama
- Botol kaca
- Tin aluminium
- Kertas
[Pilih mana-mana 2]

No comments:

Post a Comment

BLOG PENDIDIKAN MORAL