Friday, January 22, 2010

LATIHAN SOALAN STRUKTUR


Pencemaran sungai semakin berlarutan menyebabkan banyak kawasan yang berpotensi untuk dijadikan tempat pelancongan telah terjejas. Pelbagai kempen kesedaran tentang kepentingan sungai telah pun dilaksanakan oleh pihak kerajaan dan NGO. Namun demikian, masih ramai yang mengabaikannya dan hanya mementingkan diri sendiri tanpa menghiraukan kepentingan sungai.

(a) Terangkan dua nilai yang harus diamalkan oleh rakyat untuk memastikan sungai tidak tercemar.
     (4 markah)

(b) Nyatakan dua sebab berlakunya pencemaran sungai. 
     (2 markah)

(c) Flora dan fauna penting untuk mengekalkan keseimbangan alam sekitar. Nyatakan dua kesan buruk sekiranya flora dan fauna digunakan tanpa mengambil kira perancangan yang mapan.  
    (2 markah)

(d) Nyatakan dua projek atau aktiviti yang memerlukan kelulusan Penilaian Kesan Alam Sekitar (PKAS) oleh Jabatan Alam Sekitar (JAS) sebelum dilaksanakan oleh pemaju.   (2 markah)

*Semua pelajar 5 USM dikehendaki menjawab soalan di atas.
Tarikh hantar buku latihan : 3/2

No comments:

Post a Comment

BLOG PENDIDIKAN MORAL