Thursday, January 7, 2010

TEKNIK MENJAWAB SOALAN PEPERIKSAAN
PENDIDIKAN MORAL SPM

Soalan Struktur

Contoh bentuk soalan:
(i) Nyatakan/berikan/tuliskan/catatkan nilai
- 1 nilai diberi 1 markah
Syarat: Nilai yang ditulis mesti betul dari segi ejaan dan susunan kata.

(ii) Huraikan/terangkan/jelaskan nilai
- Terpulang kepada jumlah nilai yang ditanya dan markah yang diperuntukkan dalam soalan.
Syarat: Nilai harus betul, jika tidak, keseluruhan jawapan adalah salah.

Contoh 1: Terangkan 2 nilai……(6markah)
1 N + 1 P + 1 H
1 N + 1 P + 1 HP = penerangan yang mengandungi kata kunci
H = penerangan kepada contoh amalan nilai


Contoh 2: Jelaskan 1 nilai….(3markah)
1 N + 1 P + 1 H


Contoh 3: Terangkan 3 nilai….(6markah)
1 N + 1 P
1 N + 1 P
1 N + 1 P

Contoh 4: Huraikan 2 nilai….(4markah)
1 N + 1 P
1 N + 1 P

(iii) soalan yang berkaitan dengan maksud /definisi nilai.
Contoh: Berikan maksud nilai (a) di atas.
Syarat: Pemarkahan terpulang kepada jumlah kata kunci nilai tersebut.

(iv) contoh soalan yang berkaitan dengan isi kandungan akademik.
Contoh: berikan /jelaskan kesan/akibat/langkah-langkah/cara-cara/faktor-faktor/tindakan/perkara/peranan/aktiviti

· Berikan – hanya tuliskan kesan/akibat sahaja
· Jelaskan/terangkan – tuliskan jawapan dan diikuti dengan penerangan


(B) Peringatan

(i) Nilai mesti ditulis dengan tepat
(ii) Ejaan mesti betul
(iii) Penambahan dan pengguran inmuhan tidak dibenarkan
(iv) Singkatan kata dalam nilai tidak diterima
(v) Jangan menggunakan perkataan ’tidak’ di hadapan nilai
(vi) Mesti tulis ayat yang lengkap.
(vii) Jika soalan berbunyi : jelaskan dua nilai yang harus/mesti/patut..maka jawapan mesti berbunyi, dua nilai yang harus/mesti/patut...
(viii) Penerangan yang tidak mengandungi kata kunci tidak diberi markah.
(ix) Calon dibenarkan menulis satu jawapan lebih bagi setiap soalan yang ditanya.


Soalan Esei

Peringatan

(i) jawapan harus ditulis dalam satu perenggan sahaja
(ii) jangan senaraikan nilai
(iii) jawapan yang dikehendaki meliputi 2 nilai, 4 penerangan dan 4 huraian sahaja.
(iv) Calon boleh menulis 3 nilai (maksimum)
(v) Penerangan mesti mengandungi kata kunci
(vi) Huraian mestilah perbuatan yang menunjukkan amalan nilai tersebut
(vii) Semua jawapan mesti ditulis dalam ruang yang disediakan. Jawapan yang ditulis dalam A4 yang diikat bersama tidak akan disemakN1 + P1 + H1 + P2 + H2 = 5 markah

N2 + P3 + H3 + P4 + H4 = 5 markah

2 comments:

  1. Betulkah ada perubahan pada tugasan harian P.Moral iaitu tugasan pertama mesti nilai berkeitan dengan perkembangan diri. tugasan kedua, nilai berkiatan dengan kekeluargaan dan seterusnya

    ReplyDelete
  2. Setakat ini tiada perubahan. Jika ada, saya akan dimaklumkan semasa mesyuarat Ketua Panitia anjuran PPD. Pelajar tingkatan 5 masih bebas menulis tugasan harian berdasarkan 7 bidang moral.

    ReplyDelete

BLOG PENDIDIKAN MORAL