Sunday, January 31, 2010

Latihan kelas 4 UPM

1.  Huraikan dua nilai yang diamalkan oleh setiap penganut tanpa mengira agama.  (4 markah)

2.  Nyatakan tiga aktiviti yang boleh mewujudkan perpaduan kaum.  (3 markah)

3.  Berikan tiga kesan sekiranya tidak wujud perpaduan kaum. 
     (3 markah)

                        Tarikh Hantar : 5/2

Masih ada murid yg belum hantar sungguhpun tarikh hantar telah dianjak ke hari Sabtu. Cikgu harap murid-murid ini hantar secepat mungkin. Ingat nilai kerajinan dan bertanggungjawab!

No comments:

Post a Comment

BLOG PENDIDIKAN MORAL