Thursday, January 7, 2010

Format Peperiksaan SPM


Kertas 1 ( 1225/1 )
Ujian Bertulis

Perkara
Format

Jenis instrument
Ujian bertulis

Jenis item
Subjektif

Bahagian A - struktur
Bahagian B – esei

Bilangan soalan
Bahagian A – 8 soalan (jawab semua)
Bahagian B – 3 soalan (jawab 2)

Jumlah markah
Bahagian A – 80
Bahagian B – 20

Jumlah - 100
Tempoh ujian
2 jam 30 minit

Konstruk
Pengetahuan dan kefahaman 32%
Kemahiran 68%

Cakupan konteks
Mencakupi semua bidang pembelajaran dari tingkatan 4 dan 5

No comments:

Post a Comment

BLOG PENDIDIKAN MORAL