Sunday, January 31, 2010

Soalan Esei (Kanisha Sre - 5USM) Diubahsuai oleh Pn. Sia

Bincangkan nilai-nilai yang seharusnya diamalkan oleh setiap pelajar supaya masalah disiplin dapat dihindari. (10 markah)

    Nilai yang patut diamalkan oleh setiap pelajar ialah mematuhi peraturan dan undang-undang. Setiap pelajar perlu menerima peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Contohnya, tidak membawa barang larangan seperti telefon bimbit dan kosmetik ke sekolah. Selain itu, setiap pelajar juga perlu mematuhi peraturan dan undang-undang sekolah. Contohnya, tidak keluar dari kelas tanpa pas keluar.
Nilai kedua yang patut diamalkan oleh setiap pelajar untuk menghindari masalah disiplin ialah nilai kesederhanaan. Setiap pelajar tidak boleh bersikap keterlaluan dalam perlakuan. Contohnya, tidak melakukan vandalisme kerana menghargai kemudahan dan harta benda sekolah. Setiap pelajar juga mesti bersikap tidak keterlaluan dalam pertuturan. Oleh itu, setiap pelajar menghormati guru-guru yang telah bersusah payah mengajar dan mendidik mereka.

No comments:

Post a Comment

BLOG PENDIDIKAN MORAL